btl6-a310-m0575-a1-s115-btl6-p111-m0500-a1-s115-cam-bien-balluff-vietnam-dai-ly-balluff-vietnam.png

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938214498 Mr Cảnh

 

BCS002A
BCS M08T4E2-PSM15C-S49G Capacitive Sensors

 

BCC00TT
BKS-S 32M-00 Field-Attachable Connectors

BCC00TT
BKS-S 32M-00 Field-Attachable Connectors

BES007C
BES M18MI-NSC50B-BV03

BTL5-E17-M0030-B-KA05 has been discontinued and replaced by :
Ordering code: BTL21T5 BTL7-E170-M0030-B-KA05

 

BTL06YN
BTL7-E100-M0150-B-KA05

BAM013J
BTL-P-1012-4R

 

BTL06ZM
BTL7-E100-M2000-B-S32 Magnetostrictive Sensors

BCC00UP
BKS-S 33M-00 Field-Attachable Connectors

BAM013L
BTL-P-1013-4R Mechanical Accessories

BCC0CFH
BKS-S 32M-TF-05 Single-Ended Cordsets

BHS004M
BES 516-300-S321-NEX-S4-D Inductive Sensors

BTL161P
BTL7-E500-M0100-K-SR32 Magnetostrictive Sensors
(Replace for: Ordering code: BTL01WL; Description:BTL5-E10-M0100-K-SR32)

BES01C8
BES 516-325-S4-C Inductive Sensors

BES02H5
BES 516-105-SA2-05 Inductive Sensors

BCC036P
BCC M425-0000-1A-003-VX8434-050 Single-Ended Cordsets

BES01C8
BES 516-325-S4-C Inductive Sensors

BES00WM
BES 516-360-E5-Y-S4 Inductive Sensors

BES 516-346-HO-Y has been discontinued and replaced by:
Ordering code: BES01FC BES 516-346-H2-Y

BIS014E
BIS V-6111-073-C103 Multi-Frequency

BES0178
BES 516-131-S4-C dau noi MC4 Inductive Sensors

BCC032F
BCC M415-0000-1A-003-PX0434-020 Connectivity

BAE00LJ
BAE PS-XA-1S-24-100-103 Switching Power Supplies

BTL0029
BTL6-A110-M0200-A1-S115 Magnetostrictive Sensors

BES01C8
BES 516-325-S4-C Inductive Sensors

BHS001L
BES 516-300-S135-S4-D Inductive Sensors

 

BTL00E3
BTL6-P111-M0200-A1-S115

BTL00E2
BTL6-P111-M0175-A1-S115

BTL00E0
BTL6-P111-M0130-A1-S115

BTL00EJ
BTL6-P111-M0700-A1-S115

BTL006M
BTL6-A310-M0575-A1-S115

BTL00EE
BTL6-P111-M0500-A1-S115

BCC034C
BCC M415-0000-1A-001-VX8334-050 Single-Ended Cordsets

BCC00TT
BKS-S 32M-00 Field-Attachable Connectors

BCC00TT
BKS-S 32M-00 Field-Attachable Connectors