btl5-f110-m0100-a-s115-btl5-f110-m0200-a-s115-magnetostrictive-sensors-balluff-vietnam-dai-ly-balluff-vietnam.png

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902.937.088 [ MS Liên ]

BTL0YY6 (2PCS)
BTL5-F110-M0100-A-S115 Magnetostrictive Sensors
BTL1F4R (1PC)
BTL5-F110-M0200-A-S115 Magnetostrictive Sensors