hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

Mr Canh: 0938214498

Mail: Canh.ans@ansvietnam

100% Germany Origin

Balluff

BTL15NH
BTL7-E501-M0150-P-S32 Magnetostrictive Sensors
BTL035M (BTL5-E17-M0150-P-S32) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff

BTL1H23
BTL7-E501-M0100-P-S32 Magnetostrictive Sensors
BTL035K (BTL5-E17-M0100-P-S32) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff

BTL0703
BTL7-E170-M0050-B-S32 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff

BCC0107
BKS-S232-PU-25 Single-Ended Cordsets

100% Germany Origin

Balluff

BCC0103
BKS-S232-PU-05 Single-Ended Cordsets

100% Germany Origin

Balluff

BTL0HRF
BTL7-E501-M0050-B-SA316-KA05 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff

BTL0L9L
BTL7-E170-M0150-B-KA05 Magnetostrictive Sensors