hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

Mr Canh: 0938214498

Mail: Canh.ans@ansvietnam

 

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL00NW
BTL5-E10-M0050-B-DEXA-K10 Micropulse transducer

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL0W5Y
BTL5-E10-M0125-B-DEXA-K10 Micropulse transducer

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAI000Z
BAI BVS-CA-EPC-001 BVS Cockpit software

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAE0103
BAE PD-VS-014-05 Industrial Controllers

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

Model: BTL7-S561B-M0100-P-SA450-KA05
Micropulse Transducer 991974

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

Model: BTL7-S561B-M0750-P-SA450-KA05
Micropulse Transducer 991975

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1H22
BTL7-E501-M0050-P-S32 Micropulse transducer
(BTL027W (BTL5-E10-M0050-P-S32 was obsoleted)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL0F9A
BTL5-E17-M0175-R-S32 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BIS016W
BIS U-180-A0/C1M UHF data carriers (860/960 MHz)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BIS012R
BIS U-6027-060-124-06-ST27 UHF processor units (860/960 MHz)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BIS018Z
BIS VU-320-C2-S4; UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL04P4
BTL5-E10-M0150-K-NEX-SA267-K05 Micropulse transducer

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL17R8
BTL7-E500-M0150-K-SR32 Magnetostrictive sensors
BTL025C (BTL5-E10-M0150-K-K02) was obsoleted

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL04N9
BTL5-E17-M0075-B-NEX-S32 Magnetostrictive sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC00UP
BKS-S 33M-00 Field-Attachable Connectors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL0M75
BTL5-C10-M0457-P-S32 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAM014H
BTL5-F-2814-1S Mechanical Accessories

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC00TT
BKS-S 32M-00 Field-Attachable Connectors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL5-E17-M0150-J-DEXB-K02 has been obsoleted and replaced by  BTL208Z  (BTL7-E570-M0150-J-DEXB-K02)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES003L

BES M08MI-PSC20B-BV03 Inductive sensors

100% Germany Origin

Balluff

BTL0Z8T

BTL7-A510-M0340-B-S32 Magnetostrictive sensor

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL2ETH

BTL7-C501-M0100-P-S32 Magnetostrictive Sensors