hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902.937.088 [ MS Liên ]         Skype: lientran87

 

 
 ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI BALLUFF  VIETNAM
 

Balluff Vietnam

BTL1EZR
BTL7-E501-M1700-P-S32 Magnetostrictive Sensors
(BTL5-E10-M1700-P-S-32 is obsoleted)

Balluff Vietnam

BAM014T
BTL5-P-5500-2 Mechanical Accessories

Balluff Vietnam

BTL17MN
BTL7-E501-M0350-P-S32 Magnetic Sensor
(BTL5-E10-M0350-P-S32 is obsoleted)

Balluff Vietnam

BTL1E22
BTL7-E501-M0200-P-S32 Magnetostrictive sensors
(BTL5-E10-M0200-P-S32 is obsoleted)