hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

Mr Canh: 0938214498

Mail: Canh.ans@ansvietnam

 

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL19KL

BTL5-S174-M0245-S-SA346-K30 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL0ZPE

BTL7-A510-M0635-Z-S32 Magnetostrictive Sensors 

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES00N0
BES 516-324-E4-C-05 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02H7
BES 516-114-SA1-05 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02HE

BES 516-125-SA1-05 Inductive Sensor

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES043Y

BES 515-362-SA4-D-TF-02 Inductive Sensor

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06YJ

BTL7-E100-M0075-B-KA05 Magnetostrictive Sensors