bes-516-326-s4-c-bes-m08mi-psc30b-s49g-sensor-balluff-vietnam-cam-bien-balluff-vietnam-dai-ly-balluff-vietnam.png
Mr Cảnh
 
 
 
Phone: 0938214498
Mail: Canh.ans@ansvietnam.com
 
Đại lý phân phối Balluff Vietnam

 

mage

Designation

 

BES01CWBES 516-326-S4-C

 

BES00CHBES M08EE-PSC15B-S04G-003

 

BES00FCBES M08EE-PSC20B-S04G-003

 

BES0028BES M08MH1-PSC20B-S04G

 

BES054NBES M08MI-PSC30B-S49G

 

BES01ZWBES M08MI-PSC40B-S49G

 

BES03REBES M30MM-PSC30F-S04G

 

BES01EEBES 516-327-S4-C

 

BES01H6BES 516-356-S4-C

 

BES054ZBES M08EH1-PSC60F-S49G